James Williams – Rosie Mai


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Mecaneg Ceir
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Rhagfynegi > ymarfer rhagfynegi yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar James Williams yn siarad am ei gamperfan, Rosie Mai.

Tasg 3

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,