Ifan Richards – Beicio a Rhedeg


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrandewch yn ofalus ar y trac sain ac a Ifan Richards yn siarad am feicio.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu portread o Ifan Richards.
  • Ysgrifennu ymson Ifan Richards wrth redeg Ras yr Wyddfa.
  • Gwneud holiadur sy’n casglu gwybodaeth am hoff chwaraeon aelodau’r dosbarth a dadansoddi’r canlyniadau ar ffurf siart bar.
  • Paratoi cyflwyniad ar eich hoff chwaraeon i’w gyflwyno i weddill y dosbarth.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,