Rysait Cyri Cyw lar


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o sut i greu Cyri Korma Cyw Iâr.

Tasg 2

Gwrando a deall > llenwi’r bylchau ar ôl gwrando ar y trac sain yn ofalus.

Tasg 3

Gwrando a deall/datblygu dealltwriaeth o iaith > rhoi’r berfau gorchmynnol yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > adolygu berfau gorchmynnol unigol a lluosog.

Tasg 5

Creu bwrdd stori i ddangos y camau sydd angen eu cymryd i greu Cyri Korma Cyw Iâr.

Tasg 6

Datblygu defnydd o iaith > adolygu’r treiglad llaes ar ôl y cysylltair ‘a’.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,