Gwyn Moss – Cneifio gyda Gwelle


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Hanes
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwyn Moss yn trafod y grefft o gneifio gyda gwellau.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer dilyniant. Gosod y geiriau yn y drefn gywir wrth wrando ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain a’u defnyddio’n gywir.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i’r grefft o gneifio gyda gwellau.
  • Gwneud gwaith ymchwil i grefftau amaethyddol eraill sydd wedi diflannu.
  • Gwneud gwaith ymchwil i effaith y chwyldro diwydiannol ar y byd amaethyddol.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘rhaid rhoi’r gorau i ffermio hen ffasiwn. Rhaid defnyddio technoleg fodern os ydy ffermwyr Cymru am gystadlu gyda gweddill y byd’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,