Gwion Llŷr – Parkour


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwion Llŷr yn siarad am ‘Parkour’.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,