Gwawr Bell – Pili Palas


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden, ABCh
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwawr Bell yn siarad am ei busnes ‘Pili Palas’.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r dafodiaith ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i ofnau (ffobias) diddorol neu anarferol.
  • Ysgrifennu ymson Gwawr Bell wrth iddi gael ei hypnoteiddio.
  • Gwneud gwaith ymchwil i loÿnnod byw.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Mae hypnoteiddio yn anghyfrifol ac yn beryglus ar bob achlysur’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,