Geraint Griffiths – Hel Achau nôl i Gaerfyrddin


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Cerddoriaeth, Cymraeg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Geraint Griffiths yn siarad am hel achau Caerfyrddin.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau priod ac enwau cyffredin sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro cyfres o frawddegau yn seiliedig ar y trac sain,

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i yrfa Geraint Griffiths ac ysgrifennwch bortread ohono.
  • Ysgrifennu disgrifiad o’ch ardal/bro.
  • Gwneud gwaith ymchwil i’r dref agosaf atoch chi ac ysgrifennwch am hanes yr ardal.
  • Ysgrifennu portread o aelod o’ch teulu.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,