Osian Edwards – CFfI


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > creu cwestiynau i gyd-fynd ag atebion yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Gwrando a deall > gosod digwyddiadau yn y drefn gywir ar ôl gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 5

Ysgrifennu > ysgrifennu paragraff yn olrhain atgof ar ôl darllen enghraifft o’r trac sain.

Tasg 6

Gwrando a deall > cywain gwybodaeth am farn Osian Edwards am Glybiau Ffermwyr Ifanc


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,