George Parry – Eco’r Wyddfa


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Dylunio a Thechnoleg, Celf
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar George Parry yn siarad am ei ddiddordeb.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu portread byr o George Parry.
  • Ysgrifennu am eich hoff ddiddordeb.
  • Paratoi cyflwyniad ar eich hoff ddiddordeb i’w gyflwyno o flaen cynulleidfa.

• Ysgrifennu disgrifiad swydd ar gyfer eich swydd ddelfrydol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,