Gareth Morgan – Hen Geir


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Mecaneg Ceir
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Rhagfynegi > ymarfer rhagfynegi yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gareth Morgan yn siarad am hen geir. Cyfle i wirio atebion ar gyfer tasg 1 ar yr un pryd.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer dilyniant yn seiliedig ar y trac sain. Gosod y geiriau yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ynddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau cyffredin ac enwau priod ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu portread byr o Gareth Morgan.
• Ysgrifennu ymson Gareth Morgan wrth iddo yrru un o’i geir.
• Gwneud gwaith ymchwil i’ch hoff gar.
• Paratoi cyflwyniad ar eich hoff ddiddordeb i’w gyflwyno o flaen y dosbarth.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,