Gareth Davies – Medd


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Arlwyo, Menter a Busnes, Gwyddoniaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gareth Davies yn esbonio’r broses o greu medd.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i fedd a phwysigrwydd medd yng ngherddi Cymraeg y Cynfeirdd.
• Creu rysáit a chyfarwyddiadau ar sut i fynd ati i greu medd.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,