Fflur Dafydd – Porthgain


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Cymraeg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Fflur Dafydd yn siarad am Borthgain,

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Ysgrifennu am eich hoff gân.
• Ysgrifennu portread o’ch hoff gerddor/grwp cerddorol.
• Ysgrifennu disgrifiad creadigol o’ch hoff le.
• Gwneud gwaith ymchwil i Fflur Dafydd ac ysgrifennu portread byr ohoni.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,