Olwen Jones – Dyslexia


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer gwir neu gau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng tafodiaith a bratiaith.

Tasg 4

Astudio iaith > ymarferion yn seiliedig ar dafodiaith De Cymru.

Tasg 5

Gwrando a deall > crynhoi cyngor Olwen Jones i bobl eraill sy’n byw gyda dyslecsia.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,